Swarovski Shabana Khan Platinum Pearl Charlotte Bracelet

Details
Style #MC1213SB22