Swarovski Stefanie Nederegger Pearl Oyster

SIZE
3 15/16 x 2 11/16 inches 
Details
Stefanie Nederegger Pearl Oyster
$415
Swarovski
Free Shipping on $95+ order.
BUY NOW